onsdag 22 oktober 2008

Skravelsjö is closed

The chairman of the Umeå climbing club (UKHK) informed me today that Umeås best bouldering crag, Skravelsjö is now closed for climbers for the next couple of years.

Earlier this year the climbing club went out with a warning, that the access to the area was in danger. Sadly many of us didn't take this as serious as we should have.

After a season with, what it seems, no or little decline in activity in the area, the landowner has gotten in contact with the municilap council and given us the following ultimatum:

Stay out of the area for a couple of years to allow for the vegetation to recover or face lawsuit and a permanent ban of all climbing within the area.

Therefore the climbing club urge every one that climbs in umeå (both locals and visitors) to go to some of the other areas around umeå to climb.

We do not want to be thrown out of this area forever!!

5 kommentarer:

Anonym sa...

Riktigt trist att höra.
Vad kan man dra för lärdomar så att vi inte drabbas på fler ställen??

Linkan sa...

Det finns flera lärdomar att dra, vissa enklare att ta till sig än andra.

Börjar med de enkla:

Det första är att inte kapa träd utan tillstånd av markägare på känslig mark.

Inte skräpa ned.

Följa de lokala klubbarnas rekomendationer.

De mindre självklara:

Att vara tydligare på att tidigt informera om problem med access (skyltar).

Att själv hålla sig borta.. om 10 klättare bestämmer sig för att smyga dit så är det fortfarande 10 klättare där..

Undvika problem där landningar är känsliga.

Om jag har förståt det hela rätt så är det klart största problemen att det fällts träd i området, samt att områdets undervegetation är så pass nedsliten med många stora stigar och landningar.

Anonym sa...

Som jag minns så hade man i skravel skrivit dit problemnumret med väldigt liten vit text har det varit upp till diskussion från markägarens sida med den grejen

Carlos sa...

Vad var det jag sade?

När jag, för 6 år sedan, tog upp acessfrågan om skravel under klubbens årsmöte fick man höra att det var saker som hände i Stockholm och tittade på mig som om jag var dum i huvudet.

Synd att jag skulle ha rätt i den här frågan.

Hoppas att markägaren nöjer sig med ett par säsonger frånvaro.

Linkan sa...

Carlos: Kan väll bara instämma i att det är väldigt tråkigt att du hade rätt i denna fråga.

Jag hoppas också att klättrare kommer att respektera förbudet och hålla sig bort tills det är 100% klart att vi åter är välkomna och att detta blir sista gången som vi får uppleva liknande problem här.

Mr./Mrs. Anonym: Du verkar ha koll på läget, men har missat att klubben samt några till tidigare under säsongen var ut och tog bort alla siffror och pilar som indikerar hur problemen i området går.

Att man har haft siffror och/eller pilar på problemen hör till vanligheterna inom bouldering. Men det var inget som man från klubben bråkade om utan de gick villkorslöst med på markägarens krav. Man utförde även vid två tillfällen under säsongen utfört städningsarbeten i området.

Tyvärr så har det varit för många bäckar som bidragit till att situationen är som den är idag för att dagens klubb skall kunna göra något åt saken.

Framtiden för skravelsjö som klätterområde ligger nu i våra händer..